VERSLAGEN EN IN HET NIEUWS*************************************************************************************************************************

NHD krantenbericht deurhanger 2022Een martelgang op straat met je rolstoel actie Gehandicapten strijden tegen obstakels Een martelgang voor mensen met een beperking.

Zelfs gemeenten doen er - onbedoeld - dapper aan mee. Met lantaarnpalen op trottoirs die de doorgang ernstig bemoeilijken, of scheefliggende stoeptegels waarop scootmobielers en rolstoelers zich maar al te vaak moeten stukbijten.

Reden voor werkgroep Inclusiepanel Schagen en Gehandicapten Platform Schagen (GPS) om in de 'Week van de toegankelijkheid' te komen met een klemmende oproep aan iedereen om rekening te houden met minder mobiele mensen in de gemeente.

Dat gebeurt in de vorm van een 'deurhanger', een glasheldere folder met foto's van concrete situaties waarbij het straatbeeld wordt verstoord.
Met eronder de veelzeggende tekst: 'U staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar op deze plek wordt de doorgang voor mensen met een (visuele) beperking of voor mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel beperkt of bemoeilijkt'.

Vier geboden Concreet bevat de folder de volgende vier geboden: 'Zet uw auto niet op de stoep. Hou smalle stoepgedeelten vrij, zodat het niet nog smaller wordt. Zorg ervoor dat uw tuingroen niet over de stoep hangt. En hou de blindengeleidestrook vrij'. Woensdagmiddag werd de eerste deurhanger overhandigd aan verkeerswethouder Hans Heddes.

De actie is bedacht door Elmie de Graaf, Jeroen Muntjewerf en Marcel van Baar. De laatste is GPS-voorzitter.
Over de bedoeling ervan zegt hij: ,,Alle vrijwilligers van het Ganzenbordspel (zie kader, red.) en het Inclusiepanel en de ambassadeurs van GPS kunnen met deze folder in de hand makkelijker op probleemsituaties afstappen. Vaak hebben mensen die voor obstakels zorgen dat zelf helemaal niet in de gaten.
Met de folder creeren we direct meer begrip. Het op die manier uitleggen 'waarom bepaald gedrag tot problemen leidt' zal hopelijk zorgen voor veel minder ongemakken op straat.''

Zelf nadenken Elmie de Graaf bij de overhandiging aan wethouder Heddes van de eerste deurhanger, waarvan er duizend in omloop komen: ,,Dit is puur bedoeld om bewustwording te stimuleren.
Dat mensen zelf 's even goed gaan nadenken.
Dus niet dubbel parkeren en denken van 'Even snel naar de bakker, of de pinautomaat'. En dan de weg blokkeren voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen.''

Heddes herkent het probleem maar al te goed, zegt hij: ,,Als wij bewoners aanspreken op overhangend groen, dan snapt men niet altijd dat ze daarmee overlast aan voorbijgangers bezorgen. Dat is soms nog wel eens een pittig gesprekje, kan ik zeggen. Vaak is het echter geen kwade wil van mensen, maar eerder onwetendheid. Ook voor onze boa's komt deze duidelijke folder vast goed van pas. Die zijn meestal op straat en signaleren geregeld ongewenste situaties. Dan maakt de deurhanger het probleem meteen een stuk duidelijker.'' Ganzenbordspel Het Ganzenbordspel van Gehandicapten Platform Schagen is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6 7 en 8 van de basisscholen. Het spel geeft inzicht in de verschillende handicaps die er zijn. Door dit zelf te ervaren krijgen schoolkinderen meer begrip voor mensen met een handicap. Meer informatie hierover is te vinden via de website www.gps-schagen.nl/ ********************************************************************************************************************************

Ondernemers in gemeente Schagen getoetst op toegankelijkheid

Het project 'MKB Toegankelijke Route' stimuleert ondernemers om toegankelijk te ondernemen en is onderdeel van het programma MKB Toegankelijk van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Tijdens de route zijn afgelopen maanden winkelgebieden in verschillende gemeenten getoetst op toegankelijkheid van locaties voor mensen met een beperking. Ook de openbare ruimte is hierin meegenomen. In gemeente Schagen zijn in totaal 30 ondernemers getoetst op toegankelijkheid, waaronder winkels en horecalocaties. Er zijn 2 bronzen en 3 zilveren keurmerken behaald. Door mee te doen aan het project ontvingen de ondernemers gratis advies van een gespecialiseerde inspecteur. Betrokken ondernemersverenigingen, belangenorganisaties en gemeenten zijn enthousiast. Uiteindelijk werkt het project toe naar een compleet en landelijk overzicht van toegankelijke bedrijven zodat iedereen er ongehinderd een dagje op uit kan. Dit overzicht is terug te vinden op www.mkbtoegankelijkeroute.nl. We hebben de 'MKB Toegankelijke Route' in Schagen mooi afgesloten. Wethouder Sigge van der Veek is enthousiast: "we hebben nu een prachtige lokale inclusieagenda liggen". Onder andere ondernemer Bodine Kooistra (eigenaar Bloem&) heeft het zilveren keurmerk mogen ontvangen. Bekijk ook de video MKB Toegankelijke Route in gemeente Schagen.

  lezen

   ***************************************************************************************************************************************

   NHD 2 juli 2020 Elektrische strandrolstoel Fantastisch jezelf redden

   Strandgangers kunnen elektrische rolstoel gratis anderhalf uur gebruiken Callantsoog Mensen die door fysieke beperkingen slecht ter been zijn kunnen voortaan ook zelfstandig het strand op bij Callantsoog.

   Daar staat sinds woensdagochtend 1 juli namelijk de allereerste elektrisch aangedreven strandrolstoel binnen de gemeente Schagen.

   Tegen betaling van een borgsom is die af te halen bij uitbater en initiatiefnemer Vincent Vos van strandpaviljoen De Toko die 'verhuur' en onderhoud voor zijn rekening neemt.

   Nog meer goed nieuws bracht wethouder Sigge van der Veek die kwam vertellen dat de gemeente Schagen geld beschikbaar heeft als substantiele bijdrage voor nog eens vier van deze voertuigen die 12.000 euro per stuk kosten.

   Schagen betaalde aan dit eerste exemplaar bijna 4.000 euro mee. Van der Veek: ,,En wij zien dit niet als een geste om mooi vrijwilligerswerk te steunen, maar gewoon puur als gemeentelijke inspanning in het kader van het Europees Verdrag van de Toegankelijkheid.

   Het is belangrijk om ook onze stranden zo toegankelijk mogelijk voor iedereen te maken.''

   Overigens heeft de gemeente daar wel al aan gewerkt door jaren terug al (gewone) duwstrandrolstoelen beschikbaar te stellen bij diverse strandpaviljoens in Petten, Sint Maartenszee, Groote Keeten en Callantsoog. Deze zijn dit jaar allemaal gerepareerd en in een geval (De Strandtent) in Callantsoog kwam er zelfs een compleet nieuwe te staan. Iedereen die dit elektrische voertuig wil gebruiken kan zich bij ons in De Toko melden.

   Het liefst door vooraf even te bellen, zegt Vincent Vos. ,,In principe mag iemand de rolstoel een uur tot anderhalf uur gebruiken. Dat zou genoeg moeten zijn, dan kun je een heel eind komen. Voordat je 'm meekrijgt vul je dit formulier in met je gegevens zodat wij voor de verzekering gedekt zijn als er schade ontstaat. We vragen vijftig euro borg die vooraf betaald moet worden en die je na het gebruik weer terugkrijgt.'

   '

   Het eerste ritje over het rulle strandzand werd - nog wat onwennig - gemaakt door Bert Bruin. ,,Dit is fantastisch. Je bent niet langer afhankelijk van anderen. Hij ploegt met gemak door het zand heen en brengt je waar je wilt'', aldus een tevreden Bruin. Hij is bestuurslid van Gehandicaptenplatform Schagen (GPS) dat vorig jaar juni direct 'ja' zei en het idee van de Seniorenpartij Schagen omarmde, om er samen voor te zorgen dat de benodigde 12.000 euro voor de aanschaf van deze noviteit op tafel zou komen.

   Perry Vriend, fractievoorzitter van deze lokale Seniorenpartij, en GPS-voorzitter Marcel van Baar bedankten in een woordje in De Toko alle sponsors die het benodigde bedrag bij elkaar brachten. Vooral Vos werd in het zonnetje gezet. ,,Want je moet het er als ondernemer toch maar wel even bij doen, en er bovendien de ruimte voor creeren om die stoel veilig te stallen.

   Mysterieuze weldoener

   Vriend en Van Baar vergaten zeker ook die ene gulle gever niet: die mysterieuze weldoener die zomaar duizend euro beschikbaar stelde: ,,Dat is iemand die absoluut niet bekend wil worden en die gezegd heeft voor elke volgende elektrische strandrolstoel in onze gemeente opnieuw zo'n bedrag te zullen doneren. Wij zijn deze persoon ontzettend dankbaar en respecteren diens wens!

   De weldoener kan de portemonnee alvast klaar leggen, want als het aan alle partijen ligt, komen de andere badplaatsen zo snel mogelijk ook aan de beurt. (bron NHD)

   ****************************************************************************************************************

   WELZORG NEDERLAND gaat definitief rolstoel leveren

   Schagen

   Welzorg Nederland mag definitief hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen leveren en onderhouden in de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De gunning van de opdracht is donderdag definitief geworden.
   De gemeenten hebben geen bezwaren ontvangen tegen het voornemen om de opdracht aan Welzorg Nederland te gunnen. Den Helder, Schagen, Texel en Incluzio Hollands Kroon B.V. gaan binnenkort daarom over tot ondertekening van de overeenkomst met Welzorg Nederland.
   Het gaat om het leveren en onderhouden van onder meer rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en tilliften.
   Welzorg Nederland neemt per 1 oktober 2019 het uitstaande park aan hulpmiddelen over van de huidige leverancier Hulpmiddelencentrum.
   Tot die tijd blijft Hulpmiddelencentrum het aanspreekpunt voor levering van hulpmiddelen en het onderhoud daarvan. Media Welzijn Zorg 2019 Hulpmiddelen ******************************************************************************************************************

   Perfecte test met elektrische strandrolstoel

   Callantsoog


   De Seniorenpartij Schagen heeft samen met Gehandicapten PlatForm Schagen een elektrische strandrolstoel getest op het rulle, droge strand in Callantsoog. De test is perfect verlopen, meldt Louis Roozendaal van de Seniorenpartij. Tot nu toe staan er bij diverse paviljoens strandrolstoelen, die met de hand geduwd moeten worden. En dat is zwaar werk. Met een elektrische strandrolstoel kan maximaal vier uur worden gereden, ook langs de vloedlijn. Het Gehandicapten Platform Schagen is zeer enthousiast over de test en zou graag zien dat deze strandrolstoel een vaste plek krijgt in Callantsoog. Strandpaviljoenhouder Vincent Vos heeft al toegezegd de stoel in beheer te nemen. Nu de aanschaf nog. Beide partijen willen deze elektrische strandrolstoel, die 12.000 euro kost, verwerven middels fondsen en donaties.
   Wie wil bijdragen kan een bedrag storten op: NL60RABO0375867767, t.n.v. Vereniging Seniorenpartij, o.v.v. 'rolstoel'. ************************************************************************************************************************ Marcel van Baar, voorzitter GPS, met zijn blinde-geleide hond Mac.

   Deze foto is gemaakt op de Nieuwstraat, welke pas is gerenoveerd. Wanneer de nieuwe entrees van het Makado zijn gerealiseerd wordt bekeken hoe de daadwerkelijke inrichting van de Nieuwstraat wordt. Het ontbreken van een veilige oversteekplaats d.m.v. een zebrapad wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht en het is nog de vraag of deze er nog wel komt. Het GPS is het daar absoluut niet mee eens en is hierover in gesprek met de gemeente Schagen. Hoe ervaart u de situatie van de Nieuwstraat? Heeft u gevaarlijke situaties gezien of zelf meegemaakt?

   Laat dit ons weten via een e-mail aan onze secretaris Arie Derksen. Ariederksen62@gmail.com

   Warmenhuizen, 3 juli 2019
   ****************************************************************************************************************************

   Boegbeeld strijdt tegen obstakels

   Schagen


   Marcel van Baar volgt de twee maanden terug bij een verkeersongeval tragisch om het leven gekomen Hillie Stallinga op als voorzitter van het Gehandicapten Platform Schagen (GPS). Precies twee maanden terug reed zij met iemand mee toen een tegenligger op de Provincialeweg bij Heerhugowaard ineens op hun weghelft terecht kwam. De beide bestuurders overleefden de klap, Hillie niet. Zij overleed ter plaatse en mocht helaas niet ouder worden dan 66 jaar.

   Het is geen eenvoudige taak die Van Baar (55) als Hillie's opvolger op zijn schouders neemt, weet hij. "Het was ook voor ons als medebestuursleden een vreselijke klap. Met name voor Arie Derksen, onze secretaris uit 't Zand waar ook Hillie woonde. Zij kenden elkaar al jaren en hebben samen bijna duizend mensen een EHBO-cursus gegeven. Waarbij Hillie dan les gaf in reanimeren. Ik vind het dus extra wrang dat zij geen enkele kans op reanimatie heeft gehad. Hillie leeft in gedachten bij ons voort."

   Van Baar is geboren en getogen in Dirkshorn en woont met echtgenote Carla al jarenlang in Warmenhuizen. Marcel raakte zelf visueel gehandicapt nadat hij eerst het gevecht won tegen de leukemie waarmee hij in 2004 als 41-jarige leeftijd werd geconfronteerd.

   De behandelingen tegen leukemie bleken vooral een aanslag te hebben gepleegd op zijn gezichtsvermogen. Zijn immuunsysteem was door de vele medicatie zo slecht dat er zich een virus kon ontwikkelen in het hersenvocht. Dat virus beschadigde een deeltje van zijn hersenen blijvend. "Met als gevolg dat ik problemen heb met waarnemen en herkennen.

   Personen en dingen hebben geen betekenis meer voor me. Ik kan wel kleuren, contrasten, patronen en bewegingen waarnemen. Dus door een combinatie van mijn visueel geheugen en verstand maak ik een veronderstelling van wat ik zie."

   Hersenbeschadiging

   Daarom zegt Van Baar ook: "Als je mij tegenkomt, zeg dan even wie je bent en dan weet ik weer wie ik voor me heb. Want het lijkt door mijn bril alsof ik iemand gewoon aankijk. Een ander ziet dus niet aan mij dat er wat aan mijn zicht mankeert. Ik zie ook niet slecht vanwege mijn ogen, maar door een hersenbeschadiging." Het is de reden dat hij over straat gaat met de bekende wit met rode stok en zijn vaste kompaan, de blindengeleidehond Mac. Aan zijn spraakvermogen mankeert niks. Integendeel, Van Baar is rap van tong en communiceert wat betreft als ieder ander. "Ik ben erg goed thuis in het wegnemen van digitale obstakels. Ik gebruik al jaren de nieuwste snufjes waarmee visueel gehandicapten zo goed mogelijk door het leven kunnen gaan. Zoals een horloge dat mij de tijd vertelt, een automatisch spraaksysteem (Webbox) voor het 'luisterlezen' van kranten, boeken en de tijdschriften waarop ik geabonneerd ben."

   Als vrijwilliger geeft Van Baar bij Visio Revalidatie in Heerhugowaard zelfs lessen in het gebruik van diverse hulpmiddelen van Apple, met name iPads en iPhones. "Ook over allerlei handige apps die het leven makkelijker maken. Daarnaast geef ik voorlichting voor de Oogvereniging afdeling Noord-Holland en sta ik soms met Webbox op beurzen. Onbezoldigd."

   De Warmenhuizer is vast van plan om uiterst serieus werk te maken van het voorzitterschap van het Gehandicapten Platform Schagen (GPS). "Ik wil een boegbeeld zijn voor mensen met een handicap. Met ons platform strijden wij tegen obstakels die de toegankelijkheid verminderen. In de openbare ruimtes, maar ook bij bedrijven. We bemoeien ons er graag mee of liever: wij vragen voordat allerlei plannen de tekentafel halen om eerst met ons in gesprek te gaan. Niet omdat architecten en plannenmakers er niks van kunnen, maar omdat je als valide persoon niet kunt weten waardoor iemand met een beperking wordt belemmerd in zijn of haar mobiliteit."

   Van Baar rondt het verhaal af met: "Mensen hebben heel veel begrip voor iemand met een handicap, totdat het ze even niet zo goed uitkomt en er haast in het spel is, dan ineens niet meer." Een uitspraak waarmee hij maar wil zeggen dat het nog wel een flink stuk beter kan met de tolerantie van onze valide samenleving richting mensen die op enigerlei wijze beperkt zijn in hun doen en laten door een handicap.

   Hillie leeft in gedachten voort bij bestuur Gehandicapten Platform Schagen

   ****************************************************************************************************************************************************************


   *********************************************************************************************


   de Aangepaste Vakantie Gids.

   Aangepaste Vakantie Gids (AVG) is een onafhankelijk platform voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, chronisch zieken, mensen die slecht ter been zijn en hun partner, gezin, familie of vrienden. AVG is voor mensen met een beperking het meest complete overzicht van aanbieders van vakanties in binnen- en buitenland. Via uitgebreide zoekfilters (vooral gericht op de zorgvraag) vindt men een aangepaste vakantie op maat. Het platform richt zich op onafhankelijke reviews. Men vindt beschrijvingen, foto's, filmpjes en route-informatie. Via een contactformulier is er rechtstreeks contact met de reisorganisatie of vakantie-accommodatie. Daarnaast is AVG ook als overzichtelijke papieren gids verkrijgbaar en verschijnt er een wekelijkse nieuwsbrief met vakantie-updates, reisverhalen en blogs. Wij stellen het zeer op prijs als u uw lezers wilt informeren over dit bijzondere initiatief. Laat u ons weten indien u ons bericht gaat plaatsen? Alvast bedankt! Meer informatie over de Aangepaste Vakantie Gids vindt u op:www.aangepastevakantiegids.nl ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

   We verbeteren de openbare ruimte

   In 2018 werken we verder aan veilige, duurzame en schone openbare ruimte. In verschillende dorpen renoveren we straten en fi etspaden, en overal in de gemeente lossen we knelpunten op om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken voor gehandicapten. We werken hierin samen met het Gehandicaptenplatform Schagen, maar ook u kunt met ons meedenken!


   ***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

   Persbericht

   Wethouder Sigge van der Veek voor een dag in rolstoel

   Wethouder Sigge van der Veek zal als rolstoeler het startsein voor de dag "Toegankelijk Schagen" geven. Deze dag wordt georganiseerd door het gehandicapte platform Schagen (GPS) en op deze dag wordt de aandacht vooral gelegd op de toegankelijkheid van de mindervalide parkeerplaatsen in deze gemeente.

   Dit zal plaats vinden op woensdag 11 oktober, om 11.00 uur, vanaf de mindervalide parkeerplaats voor het gemeentehuis van Schagen.

   Het GPS biedt de wethouder daarna het Witboek {knelpunten van de toegankelijkheid mindervalide parkeerplaatsen aan}, waarin de knelpunten voor mindervalide parkeerplaatsen in alle kernen van Schagen zijn aangegeven en welke moeten worden aangepakt.

   Vervolgens worden in het centrum van Schagen enkele mindervalide parkeerplaatsen bezocht om ter plekke de knelpunten te laten zien aan de wethouder en zijn beleidsmedewerkers. Voor de meeste mensen is een mindervalide parkeerplaats een parkeervak met een bordje dat er mindervalide mogen parkeren.

   Er zijn echter vastgelegde eisen aan een mindervalide parkeerplaats. De officiele afmeting is 3.50 x 6.00 meter. Een rolstoeler verlaat zijn auto of aan de zijkant of aan de achterzijde en heeft dus ruimte nodig. Andere knelpunten zijn de plaats, ligging en het aantal mindervalide parkeerplaatsen op de parkeerterreinen.

   Het GPS heeft in alle kernen de knelpunten in kaart gebracht en gaat samen met de gemeente deze aanpakken! **************************************************************************************************************************************************************************************************** Persbericht

   Hoe toegankelijk is Schagen?

   Wat is uw ervaring over de toegankelijkheid en bereikbaarheid over het winkelgebied in de kern van Schagen?
   Het gehandicapten platform Schagen (GPS) wil dat van u vernemen op de themadag Toegankelijk Schagen, op woensdagmiddag 11 oktober. De vrijwilligers van het GPS komt u dan tegen in en om het Makado centrum en zij zullen u via een enquete hierover vragen stellen.

   De dag Toegankelijk Schagen sluit aan op de week van de toegankelijkheid en het GPS wil die dag aandacht geven aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de mindervalide parkeerplaatsen en aan het winkelgebied in het centrum van Schagen.

   Om 11,00 uur wordt het startsein van deze dag gegeven door Wethouder Sigge van der Veek. En zal hij als rolstoeler ervaren welke knelpunten er al zijn op de mindervalide parkeerplaats voor het gemeentehuis van Schagen.

   Daarna wordt door het GPS het witboek Knelpunten van de mindervalide parkeerplaatsen, aangeboden. Hierin zijn alle knelpunten in alle kernen van de gemeente Schagen opgenomen en die moeten worden aangepakt.

   Vervolgens worden in het centrum van Schagen enkele mindervalide parkeerplaatsen bezocht om ter plekke de knelpunten te laten zien aan de wethouder en zijn beleidsmedewerkers.

   Vanaf 14.00 uur zullen de vrijwilligers van het GPS, herkenbaar aan hun gele jasjes, in en om het Makado centrum graag met u in contact komen en vernemen wat uw ervaringen zijn m.b.t. de bereikbaarheid en de toegankelijkheid in het winkelgebied.

   Heeft u knelpunten geconstateerd of slechte ervaringen , meldt dit aan een van de vrijwilligers!

   Samen maken we Schagen Toegankelijk! ************************************************************************************************************

   VN-VERDRAG


   Het venijn zit in de staart van het advies, door het College voor de rechten van de
   mens gegeven aan de staatssecretaris van VWS over het conceptbesluit
   toegankelijkheid.


   VEEL KRITIEK


   Er is heel veel kritiek geweest op dit conceptbesluit. En veel teleurstelling. De bedoeling van het VN-Verdrag was de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren. Dat begint met de toegankelijkheid in brede zin. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid, hoewel dat wel een belangrijke factor is. De brede toegankelijkheid is in de Tweede Kamer bijna voor de deuren van de hel weggesleept door het toenmalige kamerlid Otwin van Dijk, zelf rolstoelgebruiker. Via een amendement dat slechts met grote moeite de steun van de VVD kreeg. Angst voor kosten speelde daarbij een rol. Dus moest het gaan om geleidelijke verwezenlijking zonder onevenredige belasting voor aanbieders van diensten.


   STRIJD MET VN-VERDRAG


   Het voorliggende conceptbesluit is door het College voor de rechten van de mens dus alsnog? naar de prullenbak verwezen. Het venijn zat? hem in de laatste alinea van het advies van het College aan de staatssecretaris: "Het Besluit behoeft op diverse punten nadere onderbouwing , uitwerking en wijziging om te voorkomen dat Nederland in strijd handelt met artikel 9 van het VN-Verdrag.


   "ONEVENREDIGE BELASTING


   Het College is van mening dat artikel 3 het best gewoon geschrapt kan worden. Dat handelt over de vraag of sprake is van een onevenredige belasting. Het conceptbesluit vult dat in door een aantal meetpunten te noemen. Het College merkt daarover op dat "de enige concrete en inhoudelijke bepaling in het Besluit, artikel 3, een negatieve benadering van het begrip algemene toegankelijkheid naar voren brengt." Het College stelt voor de uitspraak over de vraag of iets een onevenredige belasting is over te laten aan de rechter?. Dat werkt goed als het gaat om artikel 2 eerste lid Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte (Wgbh/cz). Waarom dan hier een negatief artikel formuleren? Juist de positieve effecten moeten worden benadrukt. Dat zal de bewustwording over algemene toegankelijkheid vergroten. En het zal moeten gaan om een afweging van belangen van de aanbieder, maar ook de belangen van de personen met een beperking!


   Geleidelijke verwezenlijking

   Artikel 2 moet invulling geven aan de begrippen 'algemene verwezenlijking' en 'algemene toegankelijkheid' . Althans, dat bepaalt artikel 2a tweede lid Wgbh/cz. Het conceptbesluit voldoet om die reden niet aan de verplichting van dat artikel. Het College verwijst naar het General Comment no 2, in het kader van het VN-Verdrag opgesteld door het CRPD-comite, zeg maar: het College voor de rechten van de mens van de VN. Dat Comment gaat veel verder dan het conceptbesluit. Het College adviseert daarom in het besluit op te nemen dat nieuw te ontwerpen, te bouwen of te produceren objecten en voorzieningen direct aan de algemene toegankelijkheidseis moeten voldoen. Daarnaast moet in het Besluit een nadere uitleg gegeven worden van wat onder algemene 'toegankelijkheid' moet worden volstaan.


   Broddelwerk


   Het Advies van het College lezend wordt duidelijk dat alle kritiek volledig terecht was. Het College bevestigt dit: er is broddelwerk geleverd. De vraag is nu: wat gaat er gebeuren? Na bijna 10 jaar is het VN-Verdrag geratificeerd. Dat was een heel lange periode. In die periode gebeurde niets fundamenteels. Nu het VN-Verdrag is geratificeerd dreigt er ook niets fundamenteels te gebeuren. Gaat de Staatssecretaris nu wel serieus werk maken van de invulling, of tilt hij dat liever over de verkiezingen heen? Goed lezen van dit belangrijke advies maakt aanpassing op korte termijn niet al te moeilijk. Mits de wil dat te doen er is. Of komt er weer broddelwerk? Gelukkig hebben we in het College een goede waakhond!

   ************************************************************************************* _________________________________________________________________________________________________ De vreugde onder mensen met een handicap was groot na ratificatie van het VN-Verdrag rechten personen met een gehandicapten per juli j.l. Nu zou dan eindelijk werk worden gemaakt van gelijke rechten voor mensen met een handicap.
   Nog geen half jaar later lijkt de teleurstelling groter dan de vreugde: het eerste onderdeel dat ingevuld
   moet worden is ver beneden de maat.

   Algemene maatregel van bestuur

   Het gaat om een consequentie van de ratificatie. Want door de ratificatie is er een nieuw
   artikel toegevoegd aan de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten dat bepaalt dat
   iedereen geleidelijk zorg moet dragen voor algemene toegankelijkheid tenzij dat
   een onevenredige belasting is. Bij algemene maatregel moet verder ingevuld worden wat
   geleidelijke verwezenlijking is en wat voorzieningen van eenvoudige aard zijn en wat
   onevenredige belasting is.


   Dit artikel is al vaag. Maar de in lid 2 genoemde algemene maatregel van bestuur is nog vager.
   Je moet namelijk in ieder geval doen wat moeiteloos kan voor wat betreft ingrepen
   aan een gebouw en bijkomende kosten. En om te bepalen wat een onevenredige belasting
   is wordt een hele reeks van punten genoemd, omvang, middelen en aard van de
   organisatie, geraamde kosten, geraamde nut, de levensduur van de aanpassing,
   de historische, culturele, artistieke of architectonische waarde en de veiligheid
   en uitvoerbaarheid.

   Inspraak

   De concept algemene maatregel van bestuur heeft van 25 oktober tot 7 november
   opengestaan voor consultatie via internet. In totaal zijn 592 reacties binnengekomen, bijna
   allemaal negatief. Er is ook de nodige aandacht geweest in de media hierover.
   De vraag is nu: wat maakt het allemaal uit? Bedoeling De bedoeling van het VN-Verdrag is door de Commissie die over het VN-Verdrag waakt in
   2014 via een uitleg van artikel 9 van het VN-Verdrag, dat gaat over die toegankelijkheid,
   verduidelijkt. Daarin is te lezen dat het gaat om een geleidelijke verwezenlijking, omdat het
   niet realistisch is van de een op de andere dag te verwachten dat ineens alle obstakels
   verdwenen zijn. Maar ook staat er dat de verplichting tot het toegankelijk zijn
   onvoorwaardelijk is, dat wil zeggen dat diegene/die overheid/die organisatie/dat bedrijf zich
   niet kan verontschuldigen door te wijzen op de last die de toegankelijkheid voor hem of
   haar betekent. Duidelijke taal: toegankelijkheid is toegankelijkheid. Dat hoeft niet morgen,
   maar er moet wel overmorgen aan gewerkt worden. Niet ten koste van alles, maar er moet
   aan gewerkt worden. Niet met woorden, maar met daden. Met andere woorden:

   vanaf 1 januari 2017 is de norm in Nederland: toegankelijkheid voor iedereen.

   En niet alleen van gebouwen, maar ook van websites, televisieprogramma's muziekvoorstellingen, onderwijs en noem maar op.


   Laatste kans

   Na de inspraak is het woord weer aan de staatssecretaris. Die kan luisteren naar alle kritiek
   of de kritiek naast zich neerleggen en met vage formuleringen aangeven dat ook op 'zijn'
   manier de toegankelijkheid bevorderd wordt. Waarvan iedereen weet dat het niet waar is.

   Dat betekent in feite dat hij de geluiden van de mensen met een handicap niet hoort. Dat hij
   weer regels stelt 'over ons maar niet met ons' terwijl het adagium van het VN-Verdrag nu juist is: niets over ons zonder ons.

   Eerste rapportage aan de VN

   Het VN-Verdrag regelt dat twee jaar na ratificatie een eerste rapportage over de stand van
   zaken in ons land bij de VN ingediend moet worden. In die eerste rapportage zal wellicht
   komen te staan: 'Bij de eerste uitwerking hebben wij besloten in strijd te handelen met het
   VN-Verdrag en bij het tweede "General comment" van het 'Committee on the Rights of
   Persons with Disabilities', uit 2014 en wat daar geschreven is aan het eind van punt 25.
   Verder hebben wij bij de eerste officiele daad, de vormgeving van de algemene maatregel
   van bestuur, bewust niet geluisterd naar mensen met een handicap om het niet te lastig te
   maken voor het bedrijfsleven en voor de middenstand als het gaat om toegankelijkheid. We
   vinden het wel belangrijk dat Nederland toegankelijker wordt, dat is ook nodig, maar wij zijn
   niet van plan daar serieus werk van te maken.'
   Het lijkt me een goede binnenkomer, een dergelijk stukje rapportage.
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Tips welkom op 'veldbezoeken'


   Vanaf eind augustus lopen bewoners en gemeentemedewerkers samen door een dorp of wijk om te kijken of het beter kan. De reeks 'veldbezoeken' begint op 26 augustus in Waldervaart en eindigt op 18 oktober in 't Zand.


   ,,Nu in de zomer is de natuur op zijn mooist. De stad en dorpen in Schagen zijn prachtig om te zien. Dit willen we graag zo houden'', aldus het gemeentebestuur. ,,Tijdens het veldbezoek praten inwoners met medewerkers van de gemeente over de openbare ruimte. Vooral de vraag of het ergens beter kan, staat centraal. Is een vergeten hoek toe aan een opknapbeurt? Kan iets handiger? Zijn er wensen in de buurt waar de gemeente bij kan helpen? Inwoners en andere geinteresseerden zijn welkom bij het veldbezoek, ook wel wijkschouw genoemd.

   De toon is informeel, maar de gemeente gaat wel aan de slag met de adviezen, zo wordt beloofd. Het is de tweede keer dat de gemeente veldbezoeken houdt. De eerste serie was in 2014 en leverde veel tips van bewoners op.

   _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Buiten beter is een gratis app,

   die je kan helpen om de gemeente te informeren waar problemen zijn met betrekking op de toegankelijkheid, bereikbaarheid en andere problemen die je op straat tegenkomt.

   Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd?
   Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten?
   Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

   Deze App helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente.
   Met die feedback kan vervolgens een schone, veilige en goede leefomgeving worden gerealiseerd.
   Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld.
   Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken.
   Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.
   Gebruiksvriendelijk en toegankelijke !app voor iedereen! Korte uitleg:
   1. Geef de locatie op (automatisch, of wijzig handmatig)
   en kies vervolgens een of meerdere van onderstaande opties:
   2. Maak een foto
   3. Selecteer een probleem uit de lijst
   4. Geef een omschrijving
   Vervolgens:
   5. Vul eenmalig je NAW gegevens in.
   en stuur de melding naar de gemeente.
   (De gegevens van de betreffende gemeente wordt automatisch door de app ingevuld en ook naar het juiste emailadres gestuurd.)
   De gemeente informeert je hierover z.s.m. hoe het probleem wordt afgehandeld.
   Verder: - Onder "Meldingen" vind je een lijst met door jou gemelde problemen. - Onder "Informatie" vind je meer informatie over de gemeente waar je de melding doet. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Rolstoeltennis bij Schager Tennis Club (STC)


   WAT: Rolstoeltennis voor mensen met een lichamelijke beperking
   WANNEER: Zaterdag 10 en/of 24 sept.
   TIJD: van 10.30 tot 12.00 Voor alle leeftijden

   AANMELDEN BIJ SPORTSERVICE SCHAGEN 0223 68 47 26 of 0224 21 47 74
   E: ivanparidon@sportservicenoordholland.nl W: www.aangepastsporten.info LOCATIE Schager Tennis Club (STC) Wilgenlaan 1a, Schagen
   KOSTEN: Geen

   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

   VAN WINDMOLENS EN ZEBRAPADEN
   INTERNATIONALE DAG VAN DE WITTE STOK

   donderdag 15 oktober 2015 In allerlei Gemeenten en in allerlei vormen wordt ook dit jaar op 15 oktober aandacht gevraagd voor de gebruikers van de witte (blinden)stok. Deze stok is, behalve een signaal naar andere verkeersdeelnemers dat de gebruiker hen niet of niet goed ziet, ook een officieel stopteken. Een opgeheven stok beduidt het verkeer dat de persoon in kwestie de straat wil oversteken. In het verkeersreglement staat dat iemand met een opgeheven stok voorrang verleent dient te worden. Als het ware legt de stokgebruiker op deze wijze zijn eigen zebrapad aan.


   Het doel van deze dag is primair verkeersdeelnemers bewust te maken van de functie van de witte stok om zodoende het veilig deelnemen aan het verkeer voor alle mensen met een visuele beperking te vergroten.


   Daarnaast zijn de gele en witte ribbellijnen bij o.a. stations en bushaltes bedoeld alsgeleidelijn, waarlangs de stok- of blindegeleidehondgebruiker zijn of haar weg vindt.


   Deze routes vrij van obstakels houden is essentieel voor het gebruiksgemak. De Oogvereniging regio Noordwest streeft naar verspreiding van kennis op allerlei terreinen, zowel ten behoeve van haar leden, iedereen met een visuele beperking, oogaandoening en doofblindheid, alsmede in dit geval alle verkeersdeelnemers. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als de informatie m.b.t. de functie en het gebruik van de witte (blinden) stok wederom wordt opgenomen in het verkeerslesprogramma in het onderwijs en theorie-examenstof van het CBR, zodat we niet elk jaar hetzelfde hoeven uit te leggen. Want tegen windmolens vechten, daar wordt niemand vrolijk van.
   De Oogvereniging regio Noordwest vestigt in twee gemeenten, Schagen en Hoorn, de aandacht op deze problematiek. Wij worden hierbij ondersteund door revalidatiecentrum Visio uit Heerhugowaard het Gehandicapten Platform Schagen (GPS) Mulder Optiek uit Schagen en Pearl uit Hoorn, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
   Hoe zien de acties eruit? Er wordt een ervaringsparcours aangelegd, waar men met taststok en donkere bril onder begeleiding een moment binnenstapt in de belevingswereld van mensen met een visuele beperking. Tevens is er een informatiestand met algemene informatie m.b.t. de Oogvereniging, Visio en het GPS en voor de deelnemers een toepasselijk aandenken.

   Waar:
   Gemeente Schagen:
   - Locatie: Mulder Voor de winkel OptiekGedempte gracht43, Tijd: 10.00u - 14.00u


   GemeenteHoorn:
   - Locatie: Winkel Pearl, , Groote Noord in Hoorn. - Tijd: 10.00u - 14.00u


   Neem deel, maak een praatje met onze vrijwilligers, neem informatie mee naar huis en deel uw ervaringen op Facebook en Twitter
   Voor meer informatie: Secretariaat Oogvereniging regio Noordwest Email: noordwest@oogvereniging.nl ______________________________________________________________________________________________

   Ledenartikelen aftrek specifieke zorgkosten 2014


   nu beschikbaar en website meerkosten.nl geactualiseerd! Datum: 2015-01-08 15:55

   Ze zijn er weer: de tijdschriftartikelen over de aftrek van uw specifieke zorgkosten over 2014. Ieder jaar perkt de overheid de aftrek van deze zorgkosten helaas verder in. Ook dit jaar weer. Ieder(in) geeft u in een lang en kort tijdschriftartikel een handig overzicht van de aftrekposten over 2014, maar vermeldt ook welke aftrekposten zijn vervallen. We nodigen u uit om de artikelen - met bronvermelding - te gebruiken voor plaatsing in uw ledenblad of voor publicatie op uw website.

   WEBSITE MEERKOSTEN.NL GEACTUALISEERD

   De website meerkosten.nl is vanaf vandaag weer actueel.klik hiervoor de website

    BROCHURE

    De brochure "Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking" verschijnt eind januari als digitaal document op onze website.


    Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (voorheen CG-Raad / Platform VG)

    klink voor de website

     | Postbus 169
     3500 AD Utrecht
     T 030-720 00 00
     E post@iederin.nl [2], I www.iederin.nl [3] | Social media: Twitter [4] Facebook [5]
     Links: (zie linkspagina)

     ------ [1] http://www.meerkosten.nl/
     [2] mailto:post@iederin.nl
     [3] http://www.iederin.nl/
     [4] https://twitter.com/iederin
     [5] https://www.facebook.com/pages/Ieder-In/230284533801582?ref=hl#!/pages/Ieder-In/230284533801582 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _Leerlingen ervaren leven met handicap

     door Laura Kramer ,foto John Oud/Pierre Mettes

     Warmenhuizen Alle ogen zijn gericht op vrijwilliger Leo. Hij heeft een kunstbeen die hij er af gaat halen.


     De leerlingen van groep zes en zeven van basisschool De Doorbraak in Warmenhuizen gaan erbij staan om het allemaal goed te kunnen zien. Ze zijn diep onder de indruk.


     Deze leerlingen mochten gisteren een voorlichtingsmiddag van het Gehandicapten Platform Schagen (GPS) meemaken. Daarbij kunnen ze door middel van opdrachten ervaren hoe het is om lichamelijk gehandicapt te zijn. Via het doorlopen van een ganzenbordspel komen diverse opdrachten aan bod.


     Vooral veters strikken met 1 hand vinden de kinderen moeilijk. Maar ze zijn allemaal even enthousiast. Ze hollen van de ene naar de andere opdracht. Met de rolstoel rijden, op krukken lopen, in gebarentaal spreken en in brailleschrift schrijven, alles komt aan bod. De kinderen verbazen zich ook over de moeilijkheden die ze ondervinden bij het met 1 hand openen van een potje.


     ,,Ze kunnen nu zelf beleven hoe het leven van iemand met bijvoorbeeld reuma er aan toe gaat. Of iemand die''spastisch is'', zegt Lida Rood, vrijwilligster bij GPS.


     Zij bracht dit concept acht jaar geleden naar de toenmalige gemeente Zijpe. Dit is de eerste keer dat het daarbuiten uitgevoerd wordt.


     ,,Het is de bedoeling om vrijwilligers in de voormalige gemeenten Schagen en Harenkarspel in te werken, zodat zij het straks zelf kunnen oppakken.


     Leerlingen van groep zes en zeven vinden het parcours nog knap lastig.
     ______________________________________________________________________________________

     Vanaf vandaag reizen op rekening met de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden


     Niet kunnen zien of je nu bent in- of uitgecheckt. Het saldo op je kaart niet kunnen controleren. Voor reizigers met een visuele beperking of doofblindheid was de OV-chipkaart een bron van (financiele) zorgen.


     Maar vanaf vandaag kunnen zij met de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden in heel Nederland 'reizen op rekening' in de trein, tram, bus en metro. Mislukte in- en uitchecks worden achteraf gecorrigeerd, waardoor ze nooit te veel betalen.


     De eerste kaart wordt vanmiddag, op de Internationale Dag van de Witte Stok, overhandigd door staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) aan Peter Waalboer, vrijwilliger bij de Oogvereniging.


     Belangrijke stap vooruit
     Ingeborg van der Pijl, themacoordinator Oogvereniging: "We hebben ons met de samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking, een oogaandoening of doofblindheid hard ingespannen voor toegankelijk openbaar vervoer. De NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden maakt het reizen een stuk gemakkelijker en is daarom een belangrijke stap vooruit." De NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden is een resultaat van de samenwerking tussen alle partijen in het NOVB (Nationaal Openbaar Vervoer Beraad).


     Hoe werkt Reizen op rekening?
     Reizigers met een visuele beperking of doofblindheid kunnen de NS-Business Card voor Blinden en Slechtzienden aanvragen. Met de NS-Business Card, die tot voor kort alleen voor de zakelijke markt beschikbaar was, checken reizigers gewoon in en uit. Het verschil is alleen dat er pas achteraf betaald hoeft te worden. Als het niet gelukt is om goed in- of uit te checken, wordt dat gecorrigeerd, zonder dat de reiziger daar omkijken naar heeft. Er is hiervoor een speciaal Serviceloket OV Blinden & Slechtzienden ingericht, als onderdeel van de Klantenservice OV-chipkaart.


     Meer weten?
     Voor meer informatie over Reizen op rekening met de NS-Businesscard voor Blinden en Slechtzienden, kijk op www.ov-chipkaart.nl/blindofslechtziend.
     Of neem contact op met het Serviceloket OV Blinden en Slechtzienden via 0800 - 48 48 400 (gratis) of door een mail te sturen naar serviceloket@ovchipkaart.nl. Meer informatie vindt u ook op de website van de Oogvereniging.

    • www.ov-chipkaart.nl/blindofslechtziend
    • ____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Het ontstaan van het Gehandicapten Platform Schagen

     Het Gehandicapten Platform Schagen is ontstaan uit de platforms van de drie fusie gemeentes, te weten:
     Clienten Participatie Platform Harenkarspel, CPPH , Gehandicapten Platform Schagen, GPS en Gehandicapten Platform Zijpe, GPZ.

     De eerste fusie gesprekken starten op 26 September 2011 en kregen in 2012 een vervolg, er werd met de 9 afgevaardigden uit de drie platforms maandelijks, in goede harmonie overlegd, zo ontstond er een missie, een visie, een organisatie structuur en afspraken over de werkzaamheden.

     Na het bekent worden van naam Schagen als de nieuwe gemeente naam werd unaniem besloten de Stichting en de naam van het platform van v h Schagen over te nemen en werd het Gehandicapten Platform Schagen. Daarna werd In de vergadering van 21 Januari 2013 het dagelijks bestuur gekozen en daarmee was de fusie een feit en was het GPS geboren.

     Op 16 September 2013 werd het GPS door Wethouder B. Blonk, van de gemeente Schagen, officieel erkent, met taart en de felicitaties alom.

     In de vergadering van 18 Nov 2013 kwam er een onverwacht einde aan de goede samenwerking, toen bracht de Secretaris Dhr. Hoekstra, namens de groep v h Schagen een voorstel in wat het einde van het gefuseerde platform zou betekenen. Het voorstel hield in, in elke voormalige gemeente weer een platform met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester met geld in kas. Dhr. Hoekstra gaf als onderbouwing van dat voorstel, de fusie zit alleen in de hoofden van de bestuurders en niet bij de burgers, wij gaan zelfstandig verder. Dat voorstel is met 6 tegen en 3 voor niet aangenomen, waarna de 3 bestuursleden van v h Schagen weg liepen met de woorden, hier scheiden onze wegen.

     De Stichting Gehandicapten Platform Schagen heeft daarna een nieuwe secretaris gekozen en zet het werk met 6 voortvarende bestuursleden onverminderd voort met o.a het schouwen van de nieuwe apotheek en diverse straten wat geresulteerd heeft in het aanbieden aan de wethouder Sigge v.d. Veek van het witboek met vele verbeterpunten in de gemeente Schagen.

     Het bestuur van het GPS.

     _______________________________________________________________________________

     De missie en visie van het gehandicapten Platform Schagen, GPS, is:

     Missie

     Gehandicapten Platform Schagen werkt aan een inclusieve samenleving; dat wil zeggen een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

     Visie
     Gehandicapten Platform Schagen werkt aan een inclusieve samenleving samen met de gemeente, de burgers en andere organisaties door hen van advies te voorzien, voorlichting te geven, te werken aan positieve beeldvorming en door in gesprek te gaan. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Centraal kantoor voor steun sociale wijkteams

     door Richard Zut

     Noordkop De Noordkop krijgt een centraal kantoor ter ondersteuning van toekomstige sociale wijkteams in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. Dit

     Regionaal Administratie en Kenniscentrum (AKC)

     zal door een van deze vier gemeenten worden opgetuigd en gehuisvest. Waar en in welke gemeente dat zal gebeuren, is nog niet bekend.
     De vier betrokken gemeenteraden stemden onlangs in met het uitvoeringsdocument sociaal domein. Jeugdzorg Daarin staat beschreven hoe zij per 1 januari 2015 vorm gaan geven aan de uitvoering van de decentralisaties van de jeugdzorg, begeleiding en dagbesteding van mensen met langdurige zorg, en voor de sociale participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
     Per gemeente worden meerdere sociale wijkteams georganiseerd, waarmee ondersteuning en zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners georganiseerd kan worden. Die teams worden bemand door Wmo-consulenten, consulenten voor werk en inkomen, medewerkers jeugdhulp, professionals in het huidige preventieve kader en professionals in de huidige client- en vrijwilligersondersteuning.
     De AKC backoffice moet de administratieve afhandeling na het klantcontact gaan verzorgen met betrekking tot de toekenning van zorg, verstrekking van uitkeringen, en afhandeling van woningaanpassingen.
     Een inrichtingsplan moet in 2014 de nieuwe AKC-organisatie, huisvesting, informatievoorziening, personeel in kaart brengen.

     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     'Bemiddeling is niet nodig'

     Richard Zut r.zut@hdcmedia.nl
     door Richard Zut

     Schagen ,,Snel aan de slag voor alle mensen met een handicap binnen onze gemeente, en achter ons laten wat geweest is. Niks meer en niks minder. Bemiddeling is hebben we helemaal niet nodig.
     Dat is wat de drie leden van het dagelijks bestuur van Gehandicapten Platform Schagen (GPS) willen, nadat het smaldeel van stad Schagen zich van GPS heeft gedistantieerd.
     De DB-leden willen maar een keer reageren op de 18 maart gedane uitlatingen door oud-secretaris Eugeen Hoekstra in het artikel 'Fusie struikelt over verschil van inzicht' in deze krant.
     Die beriep zich in genoemd artikel op weglopende vrijwilligers omdat die naar Callantsoog of Oudesluis zouden moeten om ongewenste verkeerssituaties voor gehandicapten in kaart te brengen.
     Volgens secretaris Hoekstra was dat de reden om te breken met de zes bestuursleden van de afdelingen Zijpe en Harenkarspel, met wie Schagen op 21 januari 2013 het nieuwe GPS al had gevormd.
     Theo Zutt uit Warmenhuizen werd de nieuwe secretaris. Voorzitter Hillie Stallinga ('t Zand) ontkent dat mensen wordt gevraagd om te schouwen buiten hun stad. Handtekening ,,De Schager penningmeester Co Oudmaijer was op 18 maart 2013 al afgetreden'', zegt Stallinga. ,,Ernie Kroon uit Sint Maarten werd zijn opvolger, maar die kreeg van Oudmaijer ook na herhaaldelijk verzoek steeds maar geen handtekening om zich als nieuwe penningmeester te kunnen laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
     Daardoor kon hij ook geen bankzaken voor ons doen. Via de notaris hebben we de oud-bestuurders kunnen uitschrijven, en hebben wij nu wel alle zeggenschap gekregen.

     Regionaal 8: 'Onbegrijpelijk'

     'Onbegrijpelijk dat zij dit zo raar aanpakken'

     Vervolg van de regionale voorpagina

     Schagen De drie GPS-bestuurders Hillie Stallinga, Ernie Kroon en Theo Zutt snappen absoluut niet waarom het Schager smaldeel van Hoekstra, Oudmaijer en ook oud-bestuurslid Maarten Kramer de samensmelting van de drie gehandicaptenfora in de gemeente zo raar aanpakken.
     Kroon heeft wel een idee: Hoekstra wil zelf voorzitter worden, dat is de hele clou. Dat blijkt ook wel uit een mail die hij 18 december jongstleden stuurde naar de gemeente.
     Hij probeert de fusie te laten mislukken om later als voorzitter van oud-Schagen door te kunnen gaan, na fusiebevorderende taken bewust te hebben laten liggen.
     Volgens Stallinga gaat dat beslist niet gebeuren: Wij zijn een vriendelijkheidsplatform voor mensen met een beperking, en dat willen we graag zo houden. We zijn door de gemeenteraad officieel geinstalleerd en wij gaan gewoon door.
     De gemeente distantieert zich verder ook van het beklag van Hoekstra.
     Mensen kunnen GPS dus gewoon blijven tippen als ze misstanden tegenkomen in het straatbeeld. Dan gaan we daar samen met hen op af, en zetten wij ons bij de gemeente in voor een adequate oplossing. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Demonstratie in Kastanjeboom

     Van onze verslaggever

     Schagen Om zoveel mogelijk scholieren in de hele gemeente Schagen kennis te laten maken met het

     ganzenbordspel

     , heeft het Gehandicaptenplatform Schagen (GPS) veel vrijwilligers nodig in de regio. Daarom wordt op woensdag 23 april een demonstratieavond gehouden waarbij volwassenen zelf kunnen zien en ervaren wat de mogelijkheden van dit educatieve spel zijn. De demonstratie heeft plaats in dorpshuis De Kastanjeboom aan de Dorpsstraat in Dirkshorn, aanvang 19.30 uur. Lida Rood, projectleider GPS: ,,We hopen op veel belangstelling, want het is zo ontzettend belangrijk dat we dit project kunnen uitrollen over alle scholen in de gemeente Schagen. De Brug in Sint Maartensburg was de laatste in de rij van de oude gemeente Zijpe. Nu zijn ook de andere delen van Schagen, de dorpen in voormalig Harenkarspel en de stad Schagen zelf aan de beurt.'' De scholen zullen de komende tijd worden benaderd door Lida Rood met de vraag of ze interesse hebben voor deelname aan het project.
     Mensen die meer willen weten kunnen bellen met Lida Rood, tel. 06-18238482. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Nieuwe reismogelijkheden Valys

     Vanaf 1 maart 2014 zijn er nieuwe mogelijkheden om met Valys te reizen.

     Vorige week ontvingen Valys-pashouders hierover een brief. Er zijn twee nieuwe diensten van Valys bijgekomen:

     Valys Begeleid en Valys Vrij.


     Met deze nieuwe diensten kunt u met een combinatie van trein en taxi reizen. Hierdoor krijgt u meer reismogelijkheden voor uw Valys-budget en kunt u er vaker op uit. Uiteraard blijft de huidige taxidienst van Valys, zoals u die gewend bent, gewoon bestaan. Deze dienst heet voortaan Valys Basis. U kunt Valys Begeleid of Valys Vrij en keer kosteloos uitproberen. De kilometers van de taxi gaan wel van uw persoonlijke kilometerbudget af. Voor meer informatie over Valys Begeleid zie:

     https://www.valys.nl/wat-is-valys/valys-begeleid.

     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Straat weer op de schop

     Laura de Graaf l.de.graaf@hdcmedia.nl
     door Laura de Graaf

     Dirkshorn ,,Het is een lelijkerd he'', roept een voorbijganger, doelend op het zebrapad aan het pas gerenoveerde deel van de Raadhuisstraat in Dirkshorn.
     De put in het midden van het zebrapad is inmiddels verplaatst, maar het grote aantal hoogteverschillen tussen de stoep en de zebra zijn nog steeds aanwezig.
     Toch is Ernie Kroon van Gehandicapten Platform Schagen blij: ,,Twee weken nadat er een artikel over alle onvolkomenheden van de straat in deze krant stond, kwamen mensen van de gemeente en dorpsraad poolshoogte nemen.
     Ze maakten een waslijst met verbeterpunten en passen zo snel mogelijk al deze dingen aan, beter kon niet!'' Actielijst Op de actielijst staat onder meer: 'Zebrapad: zo veel mogelijk vermijden van hoogteverschillen tussen trottoir en rijbaan.
     Op dit moment levert dit vooral voor ouderen en mindervaliden een gevaar op.' Ook wordt er aangegeven dat er opritten voor voetgangers gemaakt moeten worden. En er staat: 'De kolken liggen vaak diep ten opzichte van het straatwerk langs de gehele weg.
     Vooral voor fietsers en boosters kan dit gevaarlijke situaties opleveren.' Het meten van de hellingspercentage van de gerenoveerde stoep staat ook op de lijst. Dit wordt getoetst aan de geldende richtlijnen.
     Verder wordt een lichtmast op het trottoir verplaatst, voor een bredere doorgang op de stoep.

     Gemeente Schagen reageert:

     Op dit moment wordt er door de aannemer gewerkt aan alle verbeterpunten. De verwachting is dat dit begin volgende maand wordt afgerond. Afgesproken is dat alle punten van deze lijst worden uitgevoerd. De lijst is vrij uitgebreid omdat deze gemaakt is voordat het werk volledig was afgerond.'' Onvolledigheden ,,Gebruikelijk is dat de aannemer eerst zelf alle onvolledigheden oplost waarna er veel minder zaken zouden zijn overgebleven.'' Ernie Kroon: ,,Hopelijk lukt het om de stoep minder hellend en dus veiliger te maken. Voor voetgangers en mensen in een rolstoel is het nu erg onstabiel. We gaan zien hoe het afloopt. We volgen het met veel interesse en zijn in ieder geval erg blij met de snelle actie.''