TOEGANKELIJK SCHAGENInformatie over de actie "deurhanger".

Nadat in december 2021 de gemeente Schagen in een besluitvormende vergadering de LIA, leidraad Inclusie agenda, heeft vastgelegd.
En hierdoor de inclusie in al hun beleidsvorming zal meenemen werd het Inclusiepanel Schagen
gevraagd hoe de inwoners van Schagen ook konden worden betrokken bij de inclusie In deze gemeente. Het Inclusiepanel Schagen zijn vrijwilligere ervaringsdeskundige die met inclusie te maken hebben.
Er werden 3 acties bedacht en deze worden door verschillende werkgroepen uitgevoerd.
< Het betreft een actie voor de fysieke toegankelijkheid, een voorlichtingsactie op scholen voor de LHTBQ+ community op paarse vrijdag in de maand december en in het voorjaar een actie met het Levende boek.
Elmie de Graaf, Jeroen Muntjewerf en Marcel van baar hebben voor de fysieke toegankelijkheid een bewustwording actie bedacht met een folder in de vorm van een deurhanger. In de week van toegankelijkheid vanaf 3 t/m 8 oktober 2022 heeft het Inclusiepanel Schagen een actie voorbereid om bewustwording te vragen aan alle inwoners van Schagen om de toegankelijkheid van hun de stoepen en straten in hun eigen omgeving.
Met een folder in een vorm van een deurhanger wordt op een vriendelijke manier aandacht gevraagd over dagelijkse situaties waarbij de stoep of straat wordt geblokkeerd voor rolstoelers, rollators, kinderwagens en mensen met een visuele beperking. In principe kan de folder aan het obstakel worden opgehangen maar de bedoeling is om indien mogelijk de bewoner of eigenaar van het voertuig aan te spreken met als handvat de folder met uitleg.
De folder wordt door ambassadeurs van het Gehandicapten platform Schagen, vrijwilligers van het Ganzenbordspel en van het Inclusiepanel Schagen in hun eigen omgeving waar nodig aangeboden. Voor de duidelijkheid het is niet de bedoeling de folders overal maar aan te hangen, het is een opstap naar een gesprek en over bewustwording over het waarom het zo belangrijk is de stoep of straat toegankelijk te houden.
Als het mogelijk is dan willen we de eerste folder/deurhanger overhandigen aan wethouder Heddes op woensdagmiddag 5 oktober om 14.00 uur in het gemeentehuis van Schagen met alle ambassadeurs en betrokken medewerkers van de gemeente Schagen. We willen de aandacht hierop vestigen met het NHD Schagen editie en Noordkop Centraal. Daarnaast samen met de communicatieafdeling van de gemeente Schagen een persbericht over deze actie in alle dorpsbladen en sociale media van de gemeente Schagen.
Ter informatie over de folder zelf: In de folder worden met foto's situaties afgebeeld met situaties in de gemeente Schagen over geparkeerde auto's, straatmeubilair en overhangend groengewas. Ter ondersteuning is op de folder de link van de website van het GPS vermeld waarop tips worden gegeven hoe de toegankelijkheid van stoepen en straten kunnen worden gerealiseerd.
Ook staat op de folder een aanduiding waarop wordt vermeld de folder weer op andere knelpunten te gebruiken en om bewustwording voor de toegankelijkheid in die situatie te vragen.
Voor meer informatie: MarcMarcel van Baar marcelvanbaar@quicknet.nl 06-53364218

Tips en regels voor een toegankelijke stoep of trottoir.

Mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, rollator, rolstoel of taststok zijn nu vaak gedwongen om op de rijbaan te lopen,
terwijl ze het recht en de plicht hebben om op de stoep te lopen. Dat wordt al steeds moeilijker door plaatsing van bijvoorbeeld ondergrondse containers, parkeermeters en oplaadpalen.
Er zijn dingen waar je rekening mee moet houden om de stoep voor uw huis zo toegankelijk mogelijk te maken:
" Tussen jouw huis en het straatmeubilair moet minimaal 1 meter vrije ruimte zijn.
Dat zijn ruim 3 standaard stoeptegels. " Tussen jouw huis en voorwerpen op de rijbaan moet minimaal 1,5 meter vrije ruimte zijn.
Dat zijn 5 standaard stoeptegels. " Is jouw stoep smaller dan 1 meter? Dan is er geen ruimte voor een bankje, beplanting of fietsen.

" Tot 2,4 meter boven straatniveau mogen voorwerpen niet de vrije ruimte belemmeren (zoals beplanting en vlaggen).
" Moeten de fietsen per se voor uw gevel staan of kunnen ze in het openbare fietsenrek?
" Steekt de achterkant van de fiets in het openbare rek niet te ver uit, zodat de stoep alsnog geblokkeerd wordt? " Fietsen op een standaard nemen meer ruimte in dan fietsen tegen de gevel.
" Fietsen naast elkaar nemen meer ruimte in dan fietsen achter elkaar.
" Hou rekening met uitstekende delen als een fietsstuur of overhangende beplanting.
Blinden/slechtzienden 'zien' met hun taststok geen overhangende takken en rolstoelers moeten vaak uitwijken voor fietssturen op ooghoogte.
Blinden/slechtzienden krijgen regelmatig een fietsstuur in hun kruis of buik. " Zorg ervoor dat beplanting niet te breed groeit, dus snoei regelmatig of vervang de beplanting.
Als een rolstoeler of iemand met een taststok 'door een heg' moet, kan hij er natte kleren, insecten of schrammen in zijn gezicht of nek aan overhouden. " Laat kinderspeelgoed en kettingsloten niet rondslingeren op de stoep.
" Parkeer de auto alleen op de daarvoor bestemde plekken en zorg ervoor dat de auto geen vrije doorgang of helling (ramp) blokkeert. Parkeren dichtbij huis kan lastig zijn, maar bedenk dat iemand die zich al moeilijker verplaatst, door jouw actie langer onderweg kan zijn naar haar/zijn bestemming. " Parkeer de auto niet (te ver) op de stoep. Zeker niet op plaatsen waar de stoep al smal is. " Klap de spiegels van de auto in. Het beschermt de spiegels tegen 'slordige' weggebruikers en het voorkomt gekneusde ribben bij blinden en slechtzienden (echt gebeurd!). Melding doen bij de gemeente
Via de website van de gemeente wwww.Schagen.nl via telefoonnummer 0224-210400
of via de app Fixi kun je melding doen van problemen in uw woonomgeving, een vraag stellen of een zorgmelding doen.
Terug