De missie en visie van het GPS is:

Missie:
Gehandicapten Platform Schagen werkt aan een inclusieve samenleving; dat wil zeggen een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Visie:
Gehandicapten Platform Schagen werkt aan een inclusieve samenleving samen met de gemeente, de burgers en andere organisaties door hen van advies te voorzien, voorlichting te geven, te werken aan positieve beeldvorming en door in gesprek te gaan.

Terug