Inclusieakkoord Toegankelijk en Inclusief Schagen
Samen voor een Schagen dat werkt voor iedereen.


De gemeente Schagen wil een toegankelijke en inclusieve samenleving zijn. Voor alle inwoners van onze dorpen en stad. Dit is een Schagen waarin iedereen erbij hoort. En waarin iedereen onbeperkt kan meedoen. Op deze manier doet de gemeente Schagen iets met het VN-verdrag Handicap.

Een toegankelijk en inclusief Schagen: zo'n gemeente maken we samen. De ondertekenaars van dit akkoord zeggen dit hardop. Met elkaar -lokale ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, verenigingen, de gemeente Schagen en inwoners- werken we aan een inclusieve gemeente. En maken we elkaar enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Dit doen wij altijd samen met ervaringsdeskundigen.


Waar staan wij voor?:

" Alles wat we zeggen, bedenken en doen, doen we samen volgens een bepaald idee. Het idee is: 'niets over ons, zonder ons'. Dit betekent dat de kijk van ervaringsdeskundigen er absoluut moet zijn, om inclusief te kunnen werken. Zij denken niet alleen mee, maar zijn ook zoveel als mogelijk eigenaar van het proces.

" We zien dat mensen van elkaar verschillen. Mensen zijn niet gelijk. Maar wel evenveel waard. " Iedereen heeft keuzes. Je mag meedoen, maar dit moet niet.
" Het in Schagen heel normaal is om jezelf te zijn.
" We leren met elkaar en van elkaar hoe we zo toegankelijk en inclusief mogelijk kunnen denken en werken.
" We leren over waarom wij een bepaalde blik op de wereld hebben.
En we leren over waarom we over sommige groepen mensen van tevoren al een mening hebben.
Want deze mening klopt niet altijd.
" Er speciale inzet nodig is zolang we als gemeente Schagen niet helemaal toegankelijk en inclusief zijn.

" We voeren de Lokale Inclusie Agenda 2021-2022 uit.
Hiermee leggen we de basis voor een inclusief beleid in de gemeente Schagen.
Dit betekent dat we al onze regels en plannen inclusief willen maken.

Wat gaan we doen?:

" Ondertekenaars van dit convenant laten aan iedereen in Schagen zien dat zij staan voor het inclusieve gedachtegoed.
Bijvoorbeeld door dit uit te dragen op hun website.
Medewerkers van de organisaties moeten weten dat iedereen evenveel recht heeft om mee te doen.
We werken we actief samen, zodat mensen zich dit gaan beseffen.
" We werken vanaf het begin samen met ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe afspraken en regels. Dit gaat om afspraken en regels in de meest brede zin van het woord. " Iedere medewerker leert over diens eigen blik op de wereld. En over waarom je van tevoren een mening hebt over sommige groepen mensen. Tegelijk leren we met en van elkaar hoe we samen zo
toegankelijk en inclusief mogelijk kunnen werken.
Hiervoor onderhouden we contact met elkaar. Fouten maken mag, elkaar tips geven ook. " Samen voeren we de acties uit de Lokale Inclusie Agenda 2021-2022 uit.
Zo behalen we onze speerpunten. En zo dragen we bij aan een inclusief Schagen.

Mijn belofte: de eerste actie waar mijn organisatie het GPS mee aan de slag gaat, is: 'wij zullen de gemeente Schagen gevraagd en ongevraagd adviseren over de Lokale Inclusie Agenda. Daarbij houden wij toezicht op de inclusiviteit van het gemeentelijk beleid in het streven naar een inclusieve samenleving. Daarnaast zien wij erop toe dat de beloftes van medeondertekenaars worden nagekomen.'

Voorzitter Gehandicapten Platform Schagen Marcel van Baar en Wethouder gemeente Schagen Sigge van der Veek Terug