GANZENBORDSPEL

t Ganzenbord spel is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisscholen. Het spel is in Arnhem ontwikkeld en wordt nu op veel plaatsen gespeeld. De bedoeling van het spel is, om de leerlingen inzicht te geven in de verschillende handicaps die er zijn en door dit, via het spel, zelf te ervaren, meer begrip bij de kinderen te krijgen voor mensen met een handicap. Het spel wordt in c.a.2 uur gespeeld, de basis scholen dienen te beschikken over een speel of gymnastieklokaal waar het spel gespeeld kan worden.

Wanneer de kinderen komen ligt het materiaal al klaar, na een korte uitleg en het uit delen van boekjes en pennen kunnen de kinderen in twee tallen, met hun verschillende opdrachten, aan het spel beginnen. Het geheel staat onder leiding van vrijwilligers van het Gehandicapten Platform Schagen.

Geachte lezer, heeft het uw belangstelling en wilt u er meer over weten, meld u bij ons aan via de website, wij vertellen het u graag.

Ook zoeken wij nog vrijwilligers in deze.

Voor informatie kunt u terecht bij Marjan Doets mail: keesenmarjandoets@kabeltexmail.nl of bij Tiny deBruijn-Rijs mail:leo.tini@kpnplanet.nl