Belofte Gehandicapten Platform Schagen:

de eerste actie waar het Gehandicapten Platform Schagen mee aan de slag gaat, is: 'wij zullen de gemeente Schagen gevraagd en ongevraagd adviseren over de Lokale Inclusie Agenda.
Daarbij houden wij toezicht op de inclusiviteit van het gemeentelijk beleid in het streven naar een inclusieve samenleving.
Daarnaast zien wij erop toe dat de beloftes van medeondertekenaars worden nagekomen.'
Terug