Welkom op onze website

Welkom op de Website van het Gehandicapten Platform Schagen. Het Gehandicapten Platform Schagen bestaat uit enthousiaste ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een beperking, zodat ook zij, op een volwaardige manier mee kunnen doen in de samenleving. Om dat te bereiken schouwt het GPS stoepen en straten, de openbare ruimte en de openbare gebouwen op Toegankelijkheid, Doorgankelijkheid en Bruikbaarheid. Het GPS geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Ook schouwt en adviseert het GPS de particuliere sector o.a. bij winkels, bij de gehele horeca, bij recreatie, banken, kerken, begraafplaatsen en sportvoorzieningen.

Het GPS zoekt ervaringsdeskundige wijksnuffelaars met een beperking die, met naam en adres, aan ons door willen geven waar zij hinder ondervinden in de niet aangepaste openbare ruimte, bij stoepen en straten de ontbrekende, of te steile, op en af ritten. Wij komen daarop bij u langs om met u het probleem op te nemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking aan ons streven naar een beter aangepaste samenleving.

Hillie Stallinga, voorzitter.