Welkom op onze website

Welkom op de Website van het Gehandicapten Platform Schagen. Het Gehandicapten Platform Schagen bestaat uit enthousiaste ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een beperking, zodat ook zij, op een volwaardige manier mee kunnen doen in de samenleving.
Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is in Nederland inmiddels sinds 2016 van kracht. Het verdrag verplicht de overheid en de samenleving om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. Net zoals ieder ander mens. Het verdrag roept op tot gelijkwaardigheid en non-discriminatie, maar ook tot respect, het vieren van diversiteit en het op alle terreinen betrekken van ervaringsdeskundigen. Verder roept het verdrag in artikel 8 iedereen op tot het bevorderen van het bewustzijn over de inhoud van het VN-verdrag., zodat de rechten van mensen met een beperking gerespecteerd en waargemaakt worden
In het voorjaar van 2019, heeft de Gemeenteraad van Schagen samen met onder andere het GPS, een beeldvormende bijeenkomst gehouden En dit beleid vastgelegd in een Lokale Inclusie Agenda, de LIA.

Het GPS geeft sowieso de gemeente gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast schouwt het GPS onder andere stoepen en straten, de openbare ruimte en de openbare gebouwen op Toegankelijkheid, Doorgankelijkheid en Bruikbaarheid.
Ook schouwt en adviseert het GPS het bedrijfsleven en de particuliere sector o.a. bij winkels, bij de gehele horeca, bij recreatie, banken, kerken, begraafplaatsen en sportvoorzieningen.

Het GPS zoekt ervaringsdeskundige wijksnuffelaars die ons door willen geven waar zij hinder ondervinden in de niet aangepaste openbare ruimte, bij stoepen en straten, of te steile, op en af ritten. Wij komen daarop bij u langs om met u het probleem op te nemen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking aan ons streven
naar een beter toegankelijke gemeente Schagen . en samenleving!

Marcel van Baar, voorzitter. Warmenhuizen, 1 juli 2019

 
update 5 oktober 2022